Portfolio > Studio Work (Pre-2000)

Shouting for the Arts
Shouting for the Arts
megaphone, rubber gloves
40"x30"'20"
2004

2004 Illinois Arts Legend Award auction